Ο υπολογιστης των Αντικυθηρων

Δημιουργία με γύψο,  μεικτή τεχνική σε διάσταση 100×100.

α)υπολογιστής Αντικυθήρων_2 copy

Η ιστορία

Ο Μηχανισμός, χάλκινο δημιούργημα του β’ μισού του 2ου αιώνα π.Χ. βρέθηκε σε ένα ναυάγιο των Αντικυθήρων που χρονολογείτε στο 60-50 π. Χ.

Περιλαμβάνει οδοντωτούς τροχούς, κλίμακες, άξονες, δείκτες και αξιοποιώντας γνωστές αστρονομικές αρχές χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του Ήλιου, της Σελήνης, ίσως και των πλανητών, υπολόγιζε τις φάσεις της Σελήνης, προέβλεπε εκλείψεις και έδινε την ημερομηνία τέλεσης των αρχαίων στεφανωτών αγώνων

 Διαβάστε περισσότερα

υπολογιστής αντικυθήρων

 

Η έμπνευση

Η  δημιουργία του πίνακα είναι εμπνευσμένη από το κύριο θραύσμα του μηχανισμού όπως αυτό βρέθικε στο ναυάγιο.


Μουσική

Θάλασσα – Σταμάτης Σπανουδάκης


 

EN

The antikythera 

mechanism


The story

The (Antikythera) Mechanism, a bronze artifact from the second half of the second century BC was found in a ship wreck of Antikythera, dated at about 60-50 BC

It contains gears, scales axes and indicators and by using known astronomical principles, it was used to determine the exact position of the Sun, of the Moon, and maybe of the planets, it calculated the  moon phases, it foresaw eclipses and calculated the date of the ancient “crown” Games.

The inspiration

The creation of the painting is inspired by the fragment of the mechanism, as found in the shipwreck.


music

My sea – Stamatis Spanoudakis


Call us today!