Το πρωτο αρχαιο ελληνικο νομισμα

Δημιουργία με μεικτή τεχνική σε διάσταση 100×100.

xelona copy

Η ιστορία

Το πρώτο νόμισμα της Αρχαίας Ελλάδας, ( 600 π.Χ.) κυκλοφόρησε η Αίγινα, νησί του Σαρωνικού. Ήταν αργυρό και  εικόνιζε μια θαλάσσια χελώνα, που ήταν το σύμβολο της πόλης.

νόμισμα

Η έμπνευση

Η  δημιουργία του πίνακα είναι εμπνευσμένη από το  νόμισμα όπως αυτό ανακαλύφθηκε. Έχουν διατηρηθεί περίπου  οι αναλογίες του σχεδίου του.


Μουσική

Κύματα – Σταμάτης  Σπανουδάκης


 

ΕΝ

Τhe first ancient greek coin


Creation of mixed media painting technique. Dimension 100x 100

The history

Aegina, a Greek island set in the Saronic gulf, minted the first ancient Greek coin (600 BC). It was silver depicting a sea turtle, which was the symbol of the city.

The creation

The creation of the painting is inspired by the currency as discovered. The proportions of the draft have been maintained.


Music

Waves – Stamatis Spanoudakis

 

 


Call us today!