Οι Αέρηδες

Δημιουργία με γύψο με μεικτή τεχνική σε διάσταση 100×100.

Κτίσθηκε γύρω στο 47 πΧ από πεντελικό μάρμαρο, ύψους 12,10μ, με πλευρά μήκους 3,20μ και διάμετρο βάσης 8,36μ. Κάτω από το γείσο της στέγης και στις οκτώ έδρες βρίσκονται ανάγλυφοι οκτώ φτερωτοί άνεμοι με τα ονόματά τους. Κάτω από κάθε φτερωτό ανάγλυφο άνεμο υπήρχε κι ένα ξεχωριστό ηλιακό ρολόι. Για τον υπολογισμό της ώρας τις νύχτες υπήρχε στο εσωτερικό του πύργου ένα υδραυλικό ρολόι.

BNB


 EN

The Ancient Tower of the Winds,
the oldest weather station

Creation of mixed media painting technique
Dimension 100 x 100


It was built around 47 BC by Pentelic marble. It is 12.10 metres tall, each side is 3.20 metres long and its base diameter is 8.36 metres.
Below the frieze, on each of the eight sides, eight winged winds with their names are carved. Below each carved winged wind, there was a different sundial. To calculate the time during the night, there was a hydraulic clock in the interior of the tower.


Call us today!