Ιωνικο κιονοκρανο

Δημιουργία με γύψο με μεικτή τεχνική σε διάσταση 100×100.

_ki copy

Η ιστορία       

Ο Ιωνικός ρυθμός αρχίζει να εμφανίζεται από τις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα, και μάλιστα στα παράλια της μικρασιατικής Ιωνίας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Αττική.

κιονόκρανο

Η έμπνευση       

Η  δημιουργία του πίνακα είναι εμπνευσμένη από την αρμονία του ιονικού κιονόκρανου σε ελεύθερη απόδοση.


Μουσική
Yianni – Nostalgia


 EN

Ionic capital


Creation of painting on plaster with mixed media technique Dimension 100×100.

The history      

 The Ionic order begins  o emerge from the early 6th BC century in the coast of Ionia in Asia Minor and in the islands of the Aegean and Attica.

The inspiration      

 The inspiration of the painting is inspired by the harmony of the ionic capital.


music 
Yianni – Nostalgia

 


Call us today!