Ο θολος του Ασκληπιου

Δημιουργία από ψηφίδες μεικτή τεχνική σε διάσταση 100×100.

Θόλος του Ασκληπιού copy

Η ιστορία

Το κυκλικό οικοδόμημα της  Θόλος του Ασκληπιού (Θόλου της Επιδαύρου) ήταν ένα άρτιο αστρονομικό Μνημείο και οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 365 και του 335 π.Χ. Η διάμετρος Της ήταν 21.80 μ.

Η αρμονία που προκύπτει από την επίγνωση της επιρροής  των κύκλων (Γης – Σελήνης και όχι μόνο), είναι και η αιτία που  έχει την έδρα του  σε θεραπευτικό χώρο.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Θόλος Ασκληπιού

 

Η έμπνευση

Η  δημιουργία του πίνακα είναι βασισμένη στην μελέτη της μυστιριακής  κάτοψης της Θόλου όπως ήταν η μορφή της  την εποχή που χτίστηκε.

Έχουν διατηρηθεί ο ακριβής αριθμός από τους κίονες όπως και οι βασικές αναλογίες των διαστάσεων του ναού .


Μουσική

Ουράνια πόλη – Σπανουδάκης Σταμάτης


 EN

The asklepieion dome of epidaurus

 


Painting made of tiles – materic painting (dimension 100×100)

 The story

The circular construction of the Tholos (Dome) at the Asclepion (Tholos of Epidaurus) was a perfect astronomical monument. Built between 365 and 335 BC It had a diameter of 21.80 metres

The harmony arising from the awareness of the circles  influence (Earth-Moon and more) is the reason it is situated at a healing location.

The inspiration

The painting’s creation is based on the study of the mystic floor plan of the Tholos by imitating the form it had when it was built. The exact number of columns and the basic dimensions of the temple have remained.


Music

Heavenly City –  Stamatis Spanoudakis


Call us today!