Ο ΒΥΘΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΙΡΩΝ – B

Δημιουργία πίνακα με ακρυλικό χρώμα σε διάσταση 180×120.

Η ιστορίαΗ έμπνευση

Ως Ναυάγιο των Αντικυθήρων είναι γνωστή η βυθισμένη ρωμαϊκή ορκάς (φορτηγό πλοίο της αρχαιότητας) που ανακαλύφθηκε το 1900 στη θαλάσσια περιοχή των Αντικυθήρων. Οι θησαυροί που έχουν ανελκυστεί καθιστούν το Ναυάγιο των Αντικυθήρων ως το πλουσιότερο που έχει βρεθεί στον ελλαδικό χώρο. Περιλαμβάνει αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και τεχνολογίας,

amforea.
Αυτό έχει οδηγήσει τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για δρομολόγιο μεταφοράς λαφύρων από το Αιγαίο προς την ιταλική χερσόνησο, πιθανότατα τη Ρώμη. Η αναζήτηση νέων ευρημάτων στα ναυάγια των νερών των Αντικυθήρων αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια..


 EN

Antikythera Wreck – B

Acrylic painting creation.

Dimension 180 x 120

Antikythera wreck is the sunk Roman olkas (cargo ship of the Antiquity) discovered in 1900 in the sea near Antikythera. The treasures retrieved make the Antikythera wreck the greatest ever found in the Greek territory. These treasures comprise masterpieces of the ancient Greek art and technology.
This has led the experts to the conclusion that it was on an itinerary, carrying loot from the Aegean Sea to the Italian peninsula, possibly to Rome. The search for new findings in the shipwrecks of the sea of Antikythera is expected to be continued in the next  years..