Η ΕΔΡΑ ΜΑΣ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ