Γκρι ακτινες σε κυκλο

Δημιουργία με γκρι  ψηφίδες σε διάσταση 100×100.

EN

Grey beams in a circle

Grey mosaic creation. Dimension 100×100.


Call us today!